Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια γάμου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια γάμου

Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών 
Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης
το πιστοποιητικό αγαμίας  του γαμπρού  και  της νύφης θα το λάβετε από την ενορία που κατοικείτε  μόνιμα  τα τελευταία τρία χρόνια (και όχι από όπου  ψηφίζετε). Αν δεν κατοικείτε κάπου μόνιμα τα τελευταία χρόνια, τότε θα το λάβετε από την ενορία των γονιών σας. Χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε παρών ο ενδιαφερόμενος, με δύο μάρτυρες (μπορούν να είναι και από την οικογένειά σας), με τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Μαζί θα φέρετε και μία υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα συμπληρώσετε στο Ναό. Καλό θα είναι να υπάρχει προσυνεννόηση με τον Εφημέριο για να  μην  είναι απασχολημένος και έτσι να εξυπηρετηθείτε άμεσα.
γ) παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 Ευρώ για γάμο. Προμηθεύεται από δημόσιο ταμείο (ΔΟΥ).
δ) δημοσίευση σε εφημερίδα. Στις αγγελίες μιας εφημερίδας της αρεσκείας σας βάζετε την αναγγελία του γάμου σας, και αφού προμηθευθείτε την εφημερίδα όταν κυκλοφορήσει, μάς την προσκομίζετε. Όλη, όχι μόνο το απόκομμα!
ε) Παρουσία  οπωσδήποτε των μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει με τον Εφημέριο την ενορίας.
Με όλα αυτά τα δικαιολογητικά, και άλλα έντυπα που έχουν οι εφημέριοι, θα γίνει ένας φάκελος που ονομάζεται «Άδεια του γάμου» σας.  Όταν ετοιμασθεί όλος ο  φάκελος πρέπει να διαβιβασθεί από εσάς στο γραφείο γάμων  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που βρίσκεται στην οδό Αγίας Φιλοθέης 19, κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, για  τελικές σφραγίδες και υπογραφές. Και ό,τι χαρτιά σας δώσουν από την Αρχιεπισκοπή τα επιστρέφετε αυθημερόν στο Ναό. Το γραφείο γάμων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες γραφείου, 9.00-13.00.
Έτσι  θα ολοκληρωθεί  η άδεια και μπορείτε να τελέσετε τον γάμο σας.  
Μετά το γάμο οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο τα εξής χαρτιά :
• Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους νεόνυμφους και τους παρανύμφους (Κουμπάρους)
• Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Δύο αντίτυπα, ένα για κάθε νεόνυμφο.
Με αυτά και τις αστυνομικές σας ταυτότητες πρέπει να δηλώσετε το γάμο σας, εντός 40 ημερών, στο ληξιαρχείο του Δήμου. Σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο.
Σε περίπτωση  ενός μελλονύμφου διαζευγμένου. 
Απαραίτητο το Διαζευκτήριο του διαζευγμένου μελλονύμφου, με την ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου τελέσθηκε ο γάμος  Ο  γάμος χαρακτηρίζεται δεύτερος ή τρίτος. Χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄(γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών).

Όταν έχει τελεστεί πολιτικός γάμος
Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως τελέσεως πολιτικού γάμου.  Επιπλέον χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄  (γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών) και για τους δύο μελλονύμφους 
Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος με άλλο πρόσωπο : 
Χρειάζεται διαζευκτήριο του πολιτικού τελεσθέντος γάμου και  
Επιπλέον χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄  (γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών) και για τους δύο μελλονύμφους. Ο γάμος χαρακτηρίζεται δεύτερος ή τρίτος 
Υ. Γ ο  θρησκευτικός γάμος αυτός όταν θα γίνει (και έχει προηγηθεί πολιτικός) θα δηλωθεί στο ληξιαρχείο, που δηλώθηκε ήδη ο τελεσθείς  πολιτικός γάμος τους

Επιπλέον Φωτογραφίες:

  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια γάμου